„ОТКРОВЕНИЯ ЗА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА КРАЯ“

Инсталация на Ива Свещарова и Вили Прагер
08, 09, 10 април 2021


Изложба „Космическа одисея – образи от миналото и бъдещето“

Изложба на Пламен Кондов
май 2021


Изложба на Надежда Митева

ОТЛОЖЕНА за неопределено време


Изложба „АЛТЕР ЕГО“

Самостоятелна изложба на Добрин Атанасов
ОТЛОЖЕНА за неопределено време