В НАЧАЛОТО БЕ МРЕЖАТА

Categories 2021, Изложби
Velichka Minkova

В НАЧАЛОТО БЕ МРЕЖАТА

16/02/2021 – 27/02/2021

Самостоятелна изложба на Величка Минкова

Геометрията е своеобразен художествен език, който конструира материята по законите на красотата. Изобразителността в представените творби се изгражда посредством комбинаторните принципи на формообразуване. В композициите идеята за хармония се въплъщава в система от построения, които се развиват върху плоскостта и обитават виртуалните пространства. В началото на всяка творческа идея стои модулната мрежа и, макар да е категорична и точна, тя е базисна основа за творчески преобразования. Идеята за ритъм и съразмерност се претворява чрез правилността на нейния строеж в материални образи. Простите елементи като квадрат, триъгълник и техните производни израстват в по-сложни конфигурации, които изпълват изобразителното поле в стремежа си да го напуснат и да продължат да се развиват до безкрай. Простите форми и части от тях се пресичат, огъват, преминават една в друга, за да наситят изобразителното поле с една имитирана реалност, произлязла от закономерностите на симетрия, ротация и др.
Представените в изложбата композиции носят кратки наименования и са свързани с лични асоциации и абстрактна образност инспирирана от геометрични закономерност и реални обекти като „Слънце“, „Огън“, „Вода“, „Листопад“, „Пеперуди“ и други. Носещи идея за материалност, формите са лишени от собственото си тегло, движат се в усещащата се безтегловност, а всяка композиция е един уловен миг на състояние.

Изложбата „В началото бе мрежата“ е продължение на работата на Величка Минкова, като преподавател в Националната художествена академия по дисциплините „Комбинаторика“, „Цветознание“ и „Композиция“. Трите материи намират своето отражение във всяко едно произведение, ползващо се от съвременните дигитални тврочески способи. Част от творбите вече са били излагани на международни изложби Bridges Exhibition 2011 и Mathematical Art Exhibition 2020, организирани от Математическата асоциация на Америка. Форумът оценява творбите й, като комплексно изявяване на математически закони, поднесени чрез художествено изследване на цвета, формоизграждането и ритъма. „В началото бе мрежата“ преди всичко представя композиции, към които авторката е пристъпила с подход, изискващ преосмисляне на реалността и интерпретирането ѝ с математическа точност, за постигането на дигитална декоративна образност.

ВЕЛИЧКА МИНКОВА
Величка Минкова е доцент в НХА, преподаваттел по дисциплините „Цветознание“, „Комбинаторика“ и „Композиция“ във Факултет за приложни изкуства. Завършва висшето си образование през 1994 г. във ВИИИ „Н. Павлович“, Специалност „Дизайн на детската среда“, а през 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор“. Член е на СБХ, на „Група Цвят – България“ и на „Асоциацията за дизайн и реклама“. През 2020 г. излиза нейната монография озаглавена „Бяла книга на дизайна. Композиция – дизайн – форма“. Участва в множество изложби в България и чужбина, част от които са:

 • 2021 – Mathematical Art Exhibition, 2021 Joint mathematics meetings. Mathematical Association of America, Rhode Island, United States
 • 2019 – „Пътят на коприната: от традиция към съвременност“, изложба съвременно изкуство на преподаватели от НХА, Национална художествена галерия
 • 2019 – Фотоизложба „Архитектурни детайли“, УАГС, Архитектурен факултет
 • 2018 –  „По Стара планина до Черно море“ – изложба съвременно изкуство на преподаватели от НХА, Художествена галерия „Таймяо“, Императорски дворец, Забранения град, Пекин, Китай
 • 2017 – Български дизайн 2017, СБХ
 • 2017 – 120 г. НХА. Изложба на преподавателите, СБХ
 • 2015 – Хартиен арт фест „Другите лица на хартията“, Галерия „Сердика“, София
 • 2013 – Bridges Exhibition Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture, Enschede the Nederlands
 • 2012 – Изложба „Будителите“,  НГПИ „Св.Лука“, София
 • 2011 – Второ бианале на българския дизайн, СБХ
 • 2011 – Exhibition of Mathematical Art, New Orleans, LA
 • 2010 – Обща изложба СБХ
 • 2008 – Бианале на българския дизайн, СБХ
 • 2007 – Самостоятелна изложба „Квадрати”, галерия „Ведарт”
 • 2005 – Национална изложба по дизайн