ПОЛЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА

Categories 2019, Изложби

Изложба „ПОЛЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА“

05/10/2019 – 19/10/2019

Самостоятелна изложба живопис и инсталации на Орлин Дворянов
(по идея на Стела Инчовска и Орлин Дворянов)

В изложбата Орлин Дворянов представя два цикъла живописни картини („Изплъзващи се желания“ и „Елементарно“), а също и две инсталации („Голям полу реди мейд“ и „Къси пътища“). Чрез представените творби, авторът развива темата за преследването на илюзорните цели. Човешките желания – естествени, наивни или неосъществими, предизвикват както заблуди и себенаранявания, така понякога и окриляват.

Във времевия отрязък на своето земно съществуване хората си изграждат схематична представа за това кои са важните ценности и неща определящи пътя им. „Маловажните“ често се игнорират. Кое можем да наречем „важно“ или „особено съществено“ случващо се в рамките на отредения ни кратък живот? Материализирането на личните ни илюзии или участието ни в цялостния процес, в който се оказваме миниатюрна, почти незабележима, но все пак активна частица?
Когато вървим по пътя следвайки посоката към избраната цел почти не забелязваме тръните, които растат край него. Те не са обект на вниманието ни освен в случаите, когато се предпазваме от бодлите им или се убождаме поради непредпазливост. За нас е важно, че преминаваме през пространството очертано от земя и небе за да постигнем на всяка цена една илюзия определяна като „цел“. Но когато успеем, това не слага край на желанията ни. Следва поставяне на нова цел и ново извървяване на трънливия път към нея.