През Щорите

Categories 2020, Изложби

ПРЕЗ ЩОРИТЕ

23/09/2020 – 01/10/2020

Изложба графика на Пламена Рачева

Пламена Рачева пресича границите между вън и вътре с изложбата „През щорите“. 3D ефектът в дигитално генерираните графики предизвиква зрителите да променят гледните си точки в търсене на скрити образи.

Пламена Рачева ще покаже завършения продукт на своите творчески занимания от последните няколко години – нов поглед към търсената от нея двоичност на перцепцията. „През щорите“ е изложба от дигитално генерирани графики и манипулирана фотография с търсен ЗD ефект. Визуалната провокация е в движението в преплетените образи, често дематериализирани в трансформацията си, с наслагани транспарентно следи от графити, природни обекти, архитектурни фрагменти, детайли, свидетелстващи за обитаемост на градската среда. Ще видим едни постоянно променящи се образи, които подмамват зрителя да обикаля около произведенията и да открива и скрива различни изображения. Всяка от творбите е съставна визия – включва две отделни работи, които се пресичат в ивиците на нагънати като хармоника графични листове. Те срещат искрящи природни мотиви с градска сивота, очертания на прозорци с летящи фигури, светлини със сенки.
В последните месеци погледът през щорите доби нова знаковост, която свързваме с изолацията в най-рестриктивния период на извънредното положение около пандемията от COVID-19 и с принудителното налагане на гранични зони и забранени пространства.

„През щорите – споделя Пламена Рачева – очите виждат тишината на невидимото. Там в него плуват образи, представи, породени от спомени, усещания, сенки, от мечтани видения извън реалността. Това са „протестираните“ пространства на подсъзнанието, в които хората разкриват своите съкровени тайни, емоции, страхове, копнежи, фобии. Това са отпечатъци върху бялата повърхност на графичния лист, асоциирана с плътността на щорите. Това са духовните ни пространства – визуализирани, въображаеми, емоционални, които можем да напуснем или да останем в тях. Дигитално отпечатаните графики върху една плоскост или върху нагъната като хармоника хартия кореспондират с естетиката на електронните медийни и екранни изображения. Сюжетите им носят миксирането на визии – статични и динамични – терени, листа на дървета, панорами от въздуха, силуети и сенки на хора, които идват от различни времена. Това извличане на видимата реалност „През щорите“ е част от осветяването на личния ми живот.“

Отделен цикъл в изложбата е посветен на артистичното преобразяване на урбанизираната среда с елементи от различни култури и субкултури.

Пламена Димитрова-Рачева
Историк на изкуството, архивист и художник. Завършила Националната художествена академия, специалност „История на изкуството”. По-важни специализации и стипендии – „Getty Grant“, Israel; Cite International des Arts, Paris; Арт мениджмънт – Британски съвет, София и Художествена академия, Белград; Център за мултимедийни изкуства, Университета в Хале, Германия; Държавна администрация, София.
Член на  Американския биографичен институт NC, САЩ – 2000; AICA – 1997; Съюза на учените в България от 1990; Съюза на българските художници, Секция “Критика” от 1992 и на Секция „13” от 2008. Експерт в програмата “Дебютни проекти” на Национален фонд “Култура”, Швейцарска културна фондация и Център за културни политики “Сорос”, София 1995-1999, 2004; Главен експерт в Главна дирекция на Държавна агенция „Архиви”, София 2010-2015.Между 1993-2002 е гост-преподавател по история на изкуството във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, в Техническия университет-Варна и гост-лектор за съвременно българско изкуство в Аристотеловия университет в Солун, Гърция – 2002. Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в Европа и Азия. Член на международни журита за съвременна графика в България, Чехия, Сърбия, Македония, Гърция, Словения и др. Самостоятелни изложби графика и фотография в България, Франция, Гърция. Има авторски произведения и каталожно издание за видеоарта във Варна. Нейни творби са притежание на Националната галерия, София, СГХГ, Френския културен институт – София, частни колекции в България, Гърция, Франция, САЩ и др.
Участва периодично в международни и национални конференции в България, Македония, Румъния, Словения с изследователски доклади върху изкуството на съвременната графика и на графиката от епохата на Българското възраждане.
Автор е на множество книги и каталози с монографични и изследователски  студии, рецензии и статии върху българското и чуждестранното изкуство. Носител на национални и международни награди за критика и за графика в България, САЩ, Чехия, Румъния. От 2015 г. е директор на Градската художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна.