Пет години не стигат!

Categories 2017, Изложби

Изложба „Паралелни стъпки, паралелни пространства.

Пет години не стигат!“

22/03/2017 – 22/04/2017

Ретроспективна изложба на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“

Галерия „Етюд“ има удоволствието да ви представи изложба по повод петата годишнина на Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, която Центърът за неформално образование и културна дейност „Алос“ инициира и реализира.

Изложбата представя фото и видео документация на едни от най-атрактивните, и успешни художествени инсталации, които екипът на Център „Алос“ реализира в уъркшопи заедно с ученици от художествените училища в страната. За пет години, в рамките на проекта, Център „Алос“ успя да осъществи над 100 събития – уъркшопи, изложби, художествени ак-ции и презентации, които са помогнали на стотици млади артисти да представят себе си и да разширят визията си за изкуството. През тези пет години екипът на Център „Алос“ разработи цялостна методическа система, предназначена да функционира в сферата на неформалното образование.

„Паралелни стъпки, паралелни пространства“ (www.ps.alos.bg) е културно-образователна инициатива, насочена към млади автори, ученици и студенти в сферата на визуалните изкуства, към преподаватели в средните и висшите художествени училища, към неправителствени организации и към свободни артисти. Проектът инициира изграждане на образователна платформа в полето на неформалното образование за запознаване с основните процеси, тенденции и форми в модерното и съвременното изкуство. Главната му цел е да подпомогне специализираното художествено образование в България, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и практически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят. Обучаващите се получават основна информация за съвременните механизми за реализация на изкуството, както и базова ориентация във функционирането на художествения контекст. Изградената за целите на платформата методическа система има поле на приложение в неформалното образование и предлага теоретична и практическа подготовка в области като: лендарт, художествени инсталации, светлинно и кинетично изкуство, стрийтарт, интерактивно изкуство, дигитална фотография, видео арт, пърформанс, както и запознаване с принципите на функциониране на художествения контекст. Ключовият момент, който предава значимост на проекта, далеч извън областта на художественото образование е търсената публична реализация на резултатите от всяко едно обучение.