Графични трансформации II

Categories 2018, Изложби

Изложба „Графични трансформации II“

20/11/2018 – 08/12/2018

Изложба дигитална графика, инсталационни графични форми и арт книга

 

Изложбата е събитие в рамките на международен арт-проект с автор и куратор д-р Снежина Бисерова, СУ, ФНОИ – катедра „Визуални изкуства“, който се разполага на територията на оригиналната графика и на арт книгата, като включва цифровите технологии във възможно най-широкия аспект на приложението им като художествен графичен инструментариум. Работите на участниците са реализирани чрез класически и съвременни графични техники.
Участват изявени български и чуждестранни художници, които включват дигиталните техники в творческата и в преподавателската си практика. Представят се и резултати от учебния процес на млади автори от ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“  и от НХА – специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“.
Платформата на проекта създава креативна среда за художественотворчески обмен на идеи, графични практики и технологии, като популяризира съвременните тенденции в развитието на българската графична школа в контекста на приложението на дигиталните технологии. В рамките на поредицата от арт събития, включени в програмата на форума изтъкнати художници с авторитет и с международно признати постижения споделят опита и художествените си възгледи с по-младите си колеги. Проектът се разполага в 3 последователни години и включва поредица от международни изложби по темата в различни галерии в България, в Полша ( Варшава и Люблин) и в Хърватия – Сплит.
Основен приоритет на проекта е да презентира постиженията на българската графична школа в контекста на европейската и световна съвременна графика. В същото време фокусира вниманието върху арт книгата – нова и неизследвана област в българското изкуство и специално обособена територия на съвременното изкуство и в частност, на дигиталната графика.

Участници:
Александра Димитрова / доц. д-р Анна Цоловска (СУ) / проф. Буян Филчев (СУ) / Божена Серафимова / ас. д-р Венцислава Стоянова (СУ) / докторант Виолета Апостолова (СУ)  / Десислава Митова / Елена Петрова / Калина Миланова / д-р Красимира Дренска (СУ) / проф. д-р Лаура Димитрова (СУ) / доц. д-р Регина Далкалъчева (НХА) / Роза Бренайзен (НХА) / гл. ас. д-р Снежина Бисерова (СУ) / д-р Цвета Петрова (СУ)