КАМЪНИ

Categories 2022, Изложби
Stones 05, Snejina Bisserova

КАМЪНИ

25/05/2022 – 04/06/2022

Изложба дигитална графика на СНЕЖИНА БИСЕРОВА

Изложбата включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“. Графичната серия „Камъни“ /инспирирана от поезията на Борис Христов/ включва 17 работи, изпълнени в техниката дигитална графика.
Снежина Бисерова развива проблема за графичната транспозиция – контрапункта, залегнал като основен принцип в работите ѝ през последните години. Композициите са монохромно решени в лимитираната, елитарна чистота на черно-бялото, в строгия диапазон на относително семплата, класическа, линеарнощрихова естетика на гравюрата. Те са генерирани дигитално на базата на трансформирана до неузнаваемост авторска фотография. Основният обект, Камъкът, върху който тематично е фокусирана серията, преминава през различни степени на разпада на природните структури до трансформирането им в нова, почти абстрактна художествена реалност. Снежина Бисерова проследява разпада на човешкото и духовното начало с отдалечаването от природата. В житейския си път човек постоянно търси, лута се, губи и преоткрива изконния смисъл на битието, просветлението и изначалните ценности – и така, до края – докато открие своя Камък, „под който да намери подслон“…