DEFINE

Categories 2018, Изложби

 Изложба „DEFINE“

16/03/2018 – 31/03/2018

Изложба концептуални дигитални фотоколажи на Елисавета Въчева

Изложбата „DEFINE“ разкрива търсенията на художничката Елисавета Въчева в полето на концептуалния дигитален фотоколаж. Експозицията представлява своеобразно изследване на симбиозата между автора и публиката. Предаването на идеята, нейното разбиране и надграждане от гледащия е основният акцент в изложбата. Фокусът е поставен върху начина, по който творбата въздейства на моментното, вътрешно състояние на публиката и начина, по който изображенията отвеждат зрителя към различни изводи и заключения. В тази връзка техниката на колажа дава възможност, както за груб, неподправен буквализъм, така и за наситен символизъм, което го прави идеалното изразно средство за изложбата на Елисавета Въчева „Define“.

Да определяме на базата на собствените си разбирания, култура, религия, сексуалност, естетика, знания е заложено във всеки един от нас. Какво е красотата, изкуството, идеята и как да ги определим? Разбираме ли ги напълно и дали моята представа би се покрила с вашата? Дали бихте могли да разчетете всички знаци и символи, за да определите значението? Колко различни концепции ще изградите над моята? Колко варианти на меланхолия, страдание, самота, радост и страст ще видите? А дали наистина са там или вие искате да бъдат?
Елисавета Въчева

Отзиви за изложбата:
undertheline.net
sofiapress.com
programata.bg