Енигми на провидението

Categories 2020, Изложби
Velin Belev

ЕНИГМИ НА ПРОВИДЕНИЕТО

28/10/2020 – 05/11/2020

Изложба фотографии и книги на Велин Белев

Изложбата представя фотографии на Велин Белев и книги на издателство „Семантика“. Велин Белев е арабист, преподавател в Нов български университет, любител-фотограф и издател на специализирана литература в областта на хуманитаристиката.

„Божественият покровител, чийто оракул се намира в Делфи, не изрича, нито крие нещо, той дава знак“, ни казва Хераклит. Така е и с фотографската енигма – безсловесна и максимално открита, тя може да породи едно непрестанно очакване на смисъл. Нищо не възпрепятства появата на значението, но и нищо не ускорява неговото прииждане. Фотографското търсене понякога се намира точно в тази междинна ситуация. Чрез конкретната, сетивна откритост, чрез самия образ, фотографът препраща евентуалния наблюдател към една неизречена другост, към едно неосезаемо присъствие.
Изложбата включва фотографии, които нямат непременно тематична връзка. Обединява ги неизменното чувство на желана самота, на бягство от патетизма на градското ежедневие. Понякога търсим спасение към периферията, към природата и нейните очарования. Друг път се устремяваме към сърцето на града, към неговите паркове и градини, където ни очакват каменните силуети на човешкото въображение.