re-cycle / re-create

Categories 2016, Изложби

Изложба „re-cycle / re-create“

18/04/2016 – 11/05/2016

Лаура Димитрова и Стефан Алтъков

Изложбата представя творби на двамата автори, които са свързани с концепцията за re-cycle / re-create:
„колко от нещата, които ни хрумват, са напълно нови,
колко от думите, които казваме,
са измислени от нас,
не вървим ли по едни и същи пътища,
не виждаме ли едни и същи лица,
не чуваме ли едно и също слово,
когато желаем промяна, не желаем ли да
променим нещо старо и вече добре познато,
когато започва денят,
не го ли сравняваме с предишния,
когато научаваме нещо ново, не го ли прибавяме
към файловете на паметта,
където се съхраняват старото и познатото,
„старо“ и „ново“ са относителни понятия,
обновлението е преобразяване на старото,
преповтарянето и пресъздаването
са част от живота ни на всички нива,
представените тук творбите имат истории,
които скриват под пластове боя или хартия,
представените тук творби са
преработени, променени, обновени,
получили са възможността
да покажат новите си лица и
да добавят нов смисъл към битието си“.