C L U S T E R S

Categories 2023, Изложби
Desislava Angelovа, CLUSTERS

C L U S T E R S

~~сбрани дигитални и инстантни фотографии~~

10/03/2023 – 25/03/2023

Изложба на ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

Десислава Ангелова – @Dess.encia е артист с образование и разнообразен опит в областта на визуалните изкуства и дизайна.
Творческият път от университета – включващ традиционни изобразителни изкуства и концептуални изкуства, постепенно прелива в интерес към фотографията. Въпреки, че снима активно от години, тя не се отъждествява непременно с названието „фотограф“. По-скоро възприема това за начин за изразяване, неразделим от художествената практика. Има холистично отношение към видове, техники и жанрове в изкуството. Достъпността и разнообразието на средствата в момента трябва да бъде използвано в съзвучие с неподправеността и автентичността на автора.
Към момента, нейни предпочитани методи са дигиталната фотография в съчетание с ретро ръчнофокусни обективи, както и моменталната фотография: Полароид, малкоформатен Полароид и Инстакс-мини фотоапарати. Настоящата самостоятелна изложба се състои от дигитални принтове и оригинали полароидни снимки.
Фотографиите са по-скоро импресионистични – състояния, деликатни детайли, атмосфери. Интроспективен и субективен похват – повече израз на личното преживяване, по-малко от „обективната“ действителност. Общуването със средата в момента на творчество: съзерцателност, пълна присъственост в настоящия момент, фокус навътре към собственото възприятие, довеждат до медитативни изображения, наподобяващи мисъл-форми. Спонтанно и органично фотосите се групират по общо усещане, като някои от тях се съчетават в диптих или полиптх. Принципът на клъстеризацията, или – „подобни привличат подобни“ – оформя изложбата.

Ето какво какво казва Десислава Ангелова за своята работа:
„За мен естетиката на ретрообективите създава алхимия в образа. С рисунъка на деликатен, мек фокус, се претопяват противоположности: разруха и серенна природа, абсурд и естетичност, проблясък природа на фона на недружелюбно градско пространство, оптимизъм и красота в меланхолична сцена. Противоречивите елементи, контрастът, смесените чувства крият голям потенциал за вдъхновение и артистичен израз. Този начин на заснемане ми съдейства и да насоча внимание на подценявани детайли и състояния от действителността.
Като естествен процес се разгръща и влечението към моменталната фотография. За мен тя балансира и допълва дигиталната. Когато нещата стават твърде премерени, тя внася  неподправен творчески и игрови импулс. Ограниченията ѝ са всъщност стимул за креативността – да се обхване толкова голям моментум – в толкова малък квадрат. „Патината“ на полароид филмите е любимо изразно средство за предаване на атмосферата, есенцията. Тя е участник в сътворяването на образа, момента на изненада. Свързвам тези качества със „случайността“ на акварелната и други рисувателни техники. Върху крайния продукт, своя почерк оставят и времето, температурите, неволни повреди по филма – тези сили, независещи от нас. На фона на дигиталните изображения, образите са скромни, без разработка и детайл. Те имат друга ценност. Съдържат непосредственост, неподправеност, емоционален заряд. Техническите ограничения и уникалността на инстантната снимка добавят към нейната стойност.“