АВТОФОКУС III

Categories 2019, Изложби

Изложба „АВТОФОКУС III“

21/05/2019 – 25/05/2019

Изложба на студенти от катедра „Визуални изкуства“
на Софийския университет
/серия студентски изяви в галерия ЕТЮД/

Третото събитие от серията студентски групови изложби (под общото заглавие „Автофокус“), които се организират в галерия ЕТЮД през пролетта на 2019 година. Инициативата цели да събере заедно различни авторски гледни точки и творчески интерпретации, като даде поле за изява на студентите от специалности „Изобразително изкуство“ и „Графичен Дизайн“ на Софийския университет.

„Тялото. Деформация. Деконструкция“ е темата, която обединява произведенията в настоящата експозиция. Авторите интерпретират, деформират и деконструират човешкото тяло, всеки по свой начин. Куратор на изложбата е проф. Орлин Дворянов.

Участници:
Анастасия Кирилова | Анна Икономова | Бойка Митова | Борислава Каракашева | Брояна Писарова | Венцислав Драганов | Евгения Узунова | Елена Жекова | Емилия Николова | Жени Цветкова | Мария Белева | Мария Целкинска