АВТОФОКУС II

Categories 2019, Изложби

Изложба „АВТОФОКУС II“

24/04/2019 – 30/04/2019

Изложба рисунки на студенти от катедра „Визуални изкуства“
на Софийския университет
/серия студентски изяви в галерия ЕТЮД/

„Автофокус II“ е второто събитие от серията студентски групови изложби, които се организират в галерия ЕТЮД през пролетта на 2019 година. Инициативата цели да събере заедно различни авторски гледни точки и творчески интерпретации, като даде поле за изява на студентите от специалности „Изобразително изкуство“ и „Графичен Дизайн“ на Софийския университет. Основната тема е „Автофокус“, интерпретирана във всичките му проявления, тълкувания и форми.

Втората изява акцентира върху графични рисунки, обединени тематично под темата „Реална фантазност“. Участват 19 студента, които ще представят 28 рисунки и една скулптура.

Участници:
Анастасия Кирилова | Анна Икономова | Венета Стоянова | Венцислав Драганов | Десислава Стоицова | Диляна Тонева | Елена Жекова | Емилия Николова | Жени Цветкова | Маргарита Димитрова | Мария Белева | Мария Георгиева | Мария Целкинска | Радина Колева | Радостин Иванов | Симеон Колев | Стефани Бисерова | Теодора Гигова | Христо Христов