АВТОФОКУС IV

Categories 2019, Изложби

Изложба „АВТОФОКУС IV“

02/10/2019 – 04/10/2019

Изложба на студенти от катедра „Визуални изкуства“
на Софийския университет
/серия студентски изяви в галерия ЕТЮД/

Четвъртото събитие от серията студентски групови изложби (под общото заглавие „Автофокус“), които се стартираха в галерия ЕТЮД през пролетта на 2019 година. Инициативата цели да събере заедно различни авторски гледни точки и творчески интерпретации, като даде поле за изява на студентите от специалности „Изобразително изкуство“ и „Графичен Дизайн“ на Софийския университет.

Тема на настоящата експозиция е „Графични трансформации“ и обединява графични произведения на студенти от различни випуски, всички изпълнени в традиционните графични техники (линогравюра, суха игла, офорт, акватинта, силиграфия и др.). Куратор на изложбата е гл. ас. д-р Снежина Бисерова.

Участници:
Анастасия Кирилова | Анна Икономова | Десислава Стоицова | Диляна Тонева | Екатерина Николова | Елена Жекова | Емилия Николова | Жени Цветкова | Йордан Кечев |Кристиана Цветкова | Кристина Йорданова | Лиана Георгиева | Мария Георгиева | Мария Целкинска | Мая Джурова | Мирела Димитрова | Преслав Христов | Радостин Иванов | Стефани Бисерова | Теодора Маринова | Теомира Смиленова