ТРИ в ЕДНА СТАЯ

Categories 2023, Изложби

ТРИ в ЕДНА СТАЯ

14/02/2023 – 04/03/2023

Изложба рисунки на ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА, ЛИЛЯНА ДВОРЯНОВА и МАЙА АНТОВА-МАЙОТО

Галерия „Етюд“ представя изложбата „ТРИ в ЕДНА СТАЯ“ – рисунки на три художнички: Венцислава Стоянова, Лиляна Дворянова и Майа Антова-Майото. Различни като формати, подходи и стилове, трите обединяват идеите си около рисунката. Рисунката е елементът, свързващ разностранните им творчески търсения в една обща експозиция. Рисунката в опит да надхвърли ролята си на „предварителния етап“, предшестващ всяка една творба и да се заяви като самостоятелно и завършено художествено произведение. Интересен е начинът, по който художничките са решили да еспонират своите рисунки – те са запълнили стените изцяло, от тавана до пода, обгръщайки зрителя от всички страни и въвличайки го в техния артистичен свят от познати и непознати образи.

Познанството на трите художнички е дългогодишно, и въпреки различията в творческите подходи, те споделят общи интереси и работят заедно по общи проекти. И трите са членове на сдружение „Изкуство в действие“, също така и трите са защитили докторските си дисертации в катедра „Визуални изкуства“ към Софийския университет.

ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА работи в областта на рисунката, колажа, живописта и декоративно-абстрактните инсталационни форми. Има множество участия в групови и колективни изложби, пленери и арт проекти в България и в чужбина. Организира и координира фестивали, изложби и други артистични събития. Завършва магистратура по „Семиотика на изобразителното изкуство“ към Катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“, където в момента е щатен преподавател.

ЛИЛЯНА ДВОРЯНОВА завършва магистратура по Философия в катедра „Естетика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по „Графичен дизайн“ в НБУ, като в момента работи професионално в сферата. Лиляна е създател, художник и оформител, дизайнер и съавтор на корици и книги за деца и възрастни. Зад гърба си има 9 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ, както и участия в международни проекти, групови изложби и пърформанси. Има издадени две изцяло авторски детски книги: „Слончето, което искаше да лети. Парцалена история с два края“ (изд. „Мармот“, 2020) и „Приказка за Малчо и майка му, която се побираше в джобчето му“ (изд. „ФЮТ“, 2022).

МАЙА АНТОВА-МАЙОТО работи в областта на артистичния пърформанс, инсталационните форми, дигиталното рисуване и артпедагогиката. Творческите ѝ търсения са насочени към промяната на хората и социума в следствие на дигитализирането на света. В работите си проследява различните слоеве и напластяванията в културните, социалните, духовните и физически трансформации. През 2018 г. става доктор по „Методика на обучението по изобразително изкуството“ в катедра „Визуални изкуства“ на СУ, където в момента е преподавател.

Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria.

Със съдействието на Галерия Етюд.

 

– – –