(НЕ)ОСЪЗНАТА АБСТРАКЦИЯ

Categories 2020, Изложби
3 Стефан Алтъков

(НЕ)ОСЪЗНАТА АБСТРАКЦИЯ

21/10/2020 – 24/10/2020

Изложба на младите художници Течо и Мила
заедно с техните дядо и баба, художниците Стефан Алтъков и Лаура Димитрова

Проектът „(Не)осъзната абстракция“ включва серия от творби на младите художници Течо и Мила и две абстрактни произведения (осъзната абстракция) на техните дядо и баба, художниците Стефан Алтъков и Лаура Димитрова.
Обикновено очакваме децата да наподобяват в рисунките си света, който ни заобикаля и се възхищаваме, когато открием в първите им творби познатите очертания на обичайни обекти, дори ги окуражаваме, подсказвайки им какво още може да добавят към нарисуваното от тях, за да го превърнат в добре разпознаваем предмет, човек, играча…
Какво би станало, обаче, ако оставим младите художници да се справят сами, без подсказване и поуки, на това се опитва да даде отговор настоящият проект. Течо (Стефан Алтъков на 6 години) и Мила (Мила Алтъкова на 4 години) бяха очаровани от силата на цветовете и възможността да рисуват свободно с бои без да бъдат напътствани и поучавани. В резултат се появи серия от творби, която най-точно бихме могли да определим като неосъзната абстракция.
Първите художници-абстракционисти са били убедени, че абстрактното изкуство отразява духовната същност на заобикалящия ни свят, същност, която няма нищо общо с материалното, с наподобяването на външността, вярвали са, че абстрактното изкуство е близко и понятно за всяко човешко същество…а настоящият проект категорично ни убеждава в тяхната правота.