Скитащи

Categories 2017, Изложби

Изложба „СКИТАЩИ“

16/11/2017 – 02/12/2017

Изложба по проект „АРТикулации – визуални хроники“ на СУ, катедра „Визуални изкуства“,
Ръководител: проф. д-р Бисера Вълева

Изложбата „СКИТАЩИ“ е част от мащабен проект, включващ няколко събития в София и Виена. Експозицията обединява произведенията на петима автори, като представя техния различен прочит и творчески интерпретации, подчинени на темата. Творбите представляват голямо и малкоформатни работи изпълнени в живописна техника, графични отпечатъци, колажи, фотографии, както и концептуални решения. Изложбата е своеобразна творческа среща на художници, провокирани от пространството и философията на галерия „Етюд“. Съвременни автори, които интерпретирайки традицията, заявяват и отстояват личната си художествена позиция. Техните различни артистични ракурси са в унисон с динамиката на емоционалните им колебания, които обединяват персоналното в общия път.

Участници: Бисера Вълева, Анна Цоловска, Венцислава Стоянова, Виолета Апостолова, Юлия Лазаркова.

Проектът „АРТикулации – визуални хроники“ се реализира от Катедра „Визуални изкуства“ към Факултет по начална и предучилищна педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ. Ръководител на проекта – проф. д-р Бисера Вълева.