Метафората: Парадокс Или Потенция За Смисъл?

Categories 2017, Събития

Метафората: Парадокс Или Потенция За Смисъл?

02/06/2017

Представяне на новия брой на списание ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ – разговор между Калоян Димитров и Крис Енчев по повод на новия двоен брой на списание Философски алтернативи – кн. 2-3/2017; тема на броя: „Потенциалност, метафорика, метафизика“.

Разговорът постави акцент върху следния кръг от въпроси:
–– Парадоксът прескача ли действителността и дали се оказва абстракция, пълноценно произвеждаща обобщени модели?
–– Възможен ли е битиен вход в метафизиката едновременно като „автоимунен“ парадокс и като интерпретативен модел на съществуващото?
–– Снемането на парадокса води ли ерозия на метафоричното?

Концептуалните ни залози: 
–– „Пречупено“ въображение;
–– Сила (доколкото един образ в своята пластичност е освободен за родство);
–– Безсилие (самото въображение като невъобразимо);
–– Непредопределена потенциалност за освобождаване на време.