Новата нормалност

Categories 2020, Изложби

НОВАТА НОРМАЛНОСТ

11/02/2020 – 22/02/2020

Самостоятелна изложба на Петко Дурмана

Новата нормалност настъпва, когато образите на екстремалните явления чрез медиите и социалните мрежи навлязат в съзнанието ни и припокрият досегашните представи за реалността.
Сцените от горски пожари в Австралия с плътен пушек, който закрива слънцето и предизвиква нощен мрак през деня, кървавочервеното небе от заревото на пламъците, изпепелените тела на животни и хора, които бягат от огъня, напълно се припокриват с представата ни за Апокалипсиса.

Новата нормалност е серия от произведения в червено, за които са използвани като подложка намерени и събирани готови картини, семейни фотографии, детски рисунки и други, които някога са били ценни за притежателите си, били са окачени в рамки на стена или сложени във витрина, но по различни причини са попаднали на вторичния пазар и са били препродавани, докато са загубили всякаква връзка с първоначалните си притежатели.
Червената боя, която е използвана от автора позволява да се надникне впоследствие под нея с инфрачервена камера и въпреки намесите дава добра представа за първоначалното изображение, подобно на техниките използвани при изследване на картини за реставрация.
Без значение, каква е била сантименталната, художествената или финансовата стойност на фотографиите, рисунките и картините преди намесата на Петко Дурмана, след това те се оценяват според обиколката си или площта си в сантиметри и се превръщат в негови ексклузивни визуални експерименти, вдъхновени само от работата с червената боя върху подложката.

Новата нормалност на Петко Дурмана завършва всички творчески търсения в прехода от реализъм към абстракционизъм като буквално запечатва всяко готово изображения под червената боя, подобно на червеното небе на Апокалипсиса, под което свършват всички човешки съдби.