Ex Libris

Categories 2016, Изложби

Изложба EX LIBRIS

08/03/2016 – 31/03/2016

Виолета Апостолова, Снежина Бисерова, Елисавета Въчева,
Красимира Дренска, Полина Петрова, и Цвета Петрова

В хода на своето развитие графиката се адаптира към технологичния напредък. Художниците – графици винаги се възползват от предоставените им нови технологични възможности. Тяхната работа е не само търсене на художествено въздействие, а и до голяма степен „преборване“ или овладяване на даден материал. Графиците експериментират не само в процеса на създаване на своите графики, те изпробват новите материали и технологии. Последната глава от историята на графиката разглежда дигиталната епоха и съответно дигиталната графика (CGD – Компютърно-генериран дизайн) – графиката изцяло създадена по дигитален път.
Екслибрисът от своя страна, е специфичен жанр в графичното изкуство и представлява малкоформатна графична творба, която идентифицира собственика на дадена книга. Идва от латнския израз “ex libris”, който в буквален превод означава „из книгите на“. Специфични за екслибриса са неговата лаконичност и изящество на рисунъка. И тъй като в екслибриса задължително присъства шрифтов елемент, а компютърът като художествен инструмент значително улеснява прилагането на всякакви шрифтове, при създаването на екслибриси осезаемо са навлезли дигиталните технологии.

Изложбата включва 6 автора (Виолета Апостолова, Снежина Бисерова, Елисавета Въчева, Красимира Дренска, Полина Петрова, и Цвета Петрова), които създават компютърно-генерирани екслибриси. Разнообразни като пластичен подход, авторите представят многообразието както в жанра екслибрис, така и в дигиталната графика.