СТЪПАЛА

Categories 2018, 2019, Изложби

Изложба „СТЪПАЛА“

12/12/2018 – 12/01/2019

Изложба живопис на Пламен Бешков

В настоящата експозиция Пламен Бешков представя живописни платна, рисувани с маслена и акрилна боя. Картините му са изградени предимно като фигурални композиции, потопени в силни и контрастни тонове. Специфичният и експресивен рисунък на художника и най-вече нестандартната и интересна трактовка на човешката фигура го отличава като творец с изграден собствен и неподражаем стил.
Творбите в изложбата са обединени под едно доста многозначно заглавие „Стъпала“. Същевременно зрителят не е ограничен в свободата да възприема и тълкува видяното в по-широко измерение. Налага се и усещането за една дистанцираност към времето и пространството, както и в отношението на човека към заобикалящата го среда. В рисунката на човешката фигура съзнателно е търсена деформация на формата до степента, подпомагаща специфичния изказ на автора. В живописно отношение творбите са изграждани в чисти и ярки тонове с доста провокативно съчетаване на цветовете. Това са едни носталгични по характер композиции, но представени в своеобразна оптимистична по своя характер цветова гама, което ги прави уникални.

Пламен Бешков е роден в Казанлък, в момента работи и живее в Пловдив. Завършва специалност Живопис във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ (Велико Търново). Изявява се в областта на графиката и живописта. Има участия на общи и самостоятелни изложби в страната, както и в Румъния, Гърция, Италия и Словакия. Има реализирани 13 самостоятелни изложби в Пловдив, Русе, София, Севлиево, Стара Загора и Братислава (БКИ в Словакия).