Ръчно рециклирана хартия

Categories 2020, Изложби

РЪЧНО РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ

07/10/2020 – 10/10/2020

Изложба на Красимира Дренска

Изложбата представя експериментите на Красимира Дренска с ръчно рециклираната хартия. Нейната авторската интерпретация съчетава различни пластични форми, вариращи от релефни миниатюри до пространствени инсталации. Материалите, които са използвани са стара хартия, текстил, акрилни бои, природни материали, а техниката на ръчно рециклираната хартия се смесва с тази на колажа, прегето, монотипията, дигиталния печат. В концептуално отношение произведенията засягат нравствени и философски въпроси за вярата, любовта, хармонията, приобщаването към рода и традицията.
Ръчно рециклираната хартия е сравнително нова художествена техника, която съчетава класическата технология за изработване на ръчна хартия от естествени материали и съвременния индустриален подход за хартиено производство чрез рециклиране на отпадъчни хартиени продукти. Същевременно с това тази техника дава обширно поле за творческо изразяване, в което авторският подход и използваният материал са неизменна част от създаването на произведения, иновативно вписващи се в различните сфери на съвременното пластично изкуство.

Изложбата е част от проекта на Красимира Дренска „Ръчно рециклираната хартия като изящно изкуство“, който е реализиран с подкрепата на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и се занимава с научноизледователски и художественотворчески разработки по темата.

КРАСИМИРА ДРЕНСКА
Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор на специалност „Изобразително изкуство“ и в момента работи като асистент в катедра „Визуални изкуства“ към Факултета за науки по образованието и изкуствата на същия университет.
Творческите ѝ търсения са разнообразни като пластична форма, но основно могат да се причислят към областта на хартиеното изкуство и дигиталната графика. Като цяло творбите ѝ са декоративни и в тях често се обръща внимание на орнамента и детайла. В немалко случаи работите ѝ са вдъхновени от митологични текстове, засягащи екзистенциални въпроси. Композициите имат знаково-символен характер и препращат към теми, касаещи идентичността, свободата, пътя, вярата и т.н.
Красимира Дренска има участия в множество колективни изложби, художествени проекти, конкурси, пленери и форуми за изкуство на национално и международно ниво в страни като Китай, Мексико, Испания, Италия, Австрия, Франция, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Македония, Черна гора и др.
От 2016 г. е член на Съюза на българските художници в секция „Текстил“.