МИР ВАМ

Categories фестивал 2018

МИР ВАМ

среща разговор за новата книга „Мир Вам“ на Емилия Дворянова

фестивал “Етюди и приятели” трето издание
20 юни 2018 / галерия Етюд / 18:30

„Мо, трябва да разберем дали света го има, или вече не е – изрече Ут и млъкна веднага, за да остави Мо да лисли върху това толкова голямо нещо…“

Този роман започва като антиутопия – земята сякаш отново е безвидна и пуста, а свят, условно наречен така, понеже дори не се помни какво е, вече не е останал. Наличното изглежда ущърбно, нарушено, разпокъсано, но за сега някак оцеляло. Така неусетно започваме да крачим с Мо, без отговори и без надежда да стигнем до надеждата… Трябва ли да повярваме, че това е антиутопия? Езикът на романа е изтъкан от псалмическа образност. Знаци и смисли на старозаветната древност надничат почти от всеки ред и ни подканят да поемем със сетивата си чувствеността на Давидовото слово.
Възможно ли е да покълне отново животът на света, като добие смисъл от Думите на Книгата?

Емилия Дворянова е сред най-значимите български писатели. Носител е на наградите: „Христо Г. Данов“ 2006 г. за романа „Земните градини на Богородица“, наградата „13 века България“ за романа „При входа на морето“, наградата на фондация Комунитас за романа „При входа на морето“. Нейни романи са превеждани на английски, френски, руски и унгарски. Доцент по „Теория и история на литературата“, преподавател по „Творческо писане“ в НБУ.