Dark Light 2.0

Categories 2016, Изложби

Изложба „ТЪМНА СВЕТЛИНА 2.0“

17/06/2016

Dark Light 2.0
One night event – ФОТО и ВИДЕОИЗЛОЖБА, част от проект „Тъмна светлина“ на артистичната група Dark Light (Боян Бахрин, Венцислава Стоянова, Ася Спасова, Марина Стоянова)

Изложбата представя серия от фотоколажи и видео арт произведения, които са създадени въз основа на заснети фотографии чрез специфична фотографска техника в стила „light-painting“ (рисуване със светлина). Тази изява е вторият етап от цялостен проект „Тъмна светлина“, който сам по себе е авторско търсене на визуални интерпретации на градската среда на София. В изложбата в галерия ЕТЮД авторите поставят акцент върху дигиталните методи и инструменти, чрез които разкриват нов и различен поглед към показаните в първата изложба по проекта фотографии.

ПРОЕКТЪТ „ТЪМНА СВЕТЛИНА“ е насочен към визуална провокация на темата за градската среда и как жители и гости на София възприемат определени локации – с какво ги асоциират, познават ли тяхната история и до каква степен намират паралел между сегашното им предназначение, личната представа за тях и първоначалната им функция. Изложбата се състои от серия фотографии на избрани локации от София, постигнати чрез специфична фотографска техника в стила „light-painting“, позволяваща наслагването на светлинни контури, които дорисуват средата по характерен и смислово свързан с локацията начин. Фотографиите са създадени чрез моментни рисунки със светлина, благодарение на които сградите и заобикалящите пространства променят облика си, добавят към визията си израз на многоликия смисъл и значение за различните поколения.

Повече информация за проекта ще откриете на: http://darkinart.wix.com/darklight

Проект „Тъмна светлина“ се реализира с подкрепата на: програма „Дебюти“ на НФ „КУЛТУРА” към Министерство на културата, Център АЛОС, Сдружение Изкуство в Действие, галерия ЕТЮД и Галерия/студио Underground.