Информираност чрез движение

Categories 2015, Събития

Информираност чрез движение ®

10-11/2015

СЕМИНАР /курс/ с водещ ГАЛИНА БОРИСОВА
уикендите на месец септември/октомври 2015

 

Информираност чрез движение ® се изразява в две паралелни функции: повишаване осъзнаването на физическият потенциал чрез движение и функционалната интеграция.
В информираността чрез различни методи и техники се достига до точно структурирани изследователски метод, които включва мислене, наблюдение в движение, както и се достига до конкретни представи. Много от тези движения се основават на развитието им, както и техните обикновени функционални дейности. Някои от тези серии от движения са изградени на базата на функционалността и ефективността на тялото при свръх концентрация, анализ и ефективност.
Този семинар ще запознае обучаващите се с няколко освновни принципи от метода на Бони Бенбридж Коен (body&mind technique- sensing, felling and acton), Александър техника, принципите на Ингмар Бартиниеф и анализите на Лабан.

Основна цел на информираността чрез движение е да постигнем:
* Присъствие в своята цялост самостоятелно
* Премахване на ненужните разходи на енергия
* Мобилизиране на своите намерения в действия
* Да научим повече за своето тяло и естествените му функции

Галина Борисова е хореограф, педагог и продуцент на повече от 40 проекта, представяни в Европа и САЩ. Автор и съставител на книгата „Танцови представи и артистични предпочитания“, издателство НБУ. Заедно с фондация „Етюд“ oрганизира годишни танцови концерти, фестивал „Етюди и приятели“ (от 2016 г.), а от месец май 2015 г. e програматор на галерия „Етюд“.