Графика

Categories 2016, Изложби

Изложба „ГРАФИКА“

01/11/2016 – 18/11/2016

Изложба на ученици от НУИИ „Илия Петров“, София и Студенти от Софийски Университет, катедра „Визуални изкуства“
Куратор – д-р Снежина Бисерова

В изложбата намират изява група от млади артисти, обучаващи се в сферата на графичните техники. Експозицията събира творби на ученици от Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“, специалност „Графика“ и студенти от Софийския университет, Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра „Визуални изкуства“. Основният подбор на участници и на творби е осъществен от д-р Снежина Бисерова – дългогодишен преподавател на бъдещите художници.

Обединени под общото название „графика“, творбите на младите таланти показват разнообразие като пластичен подход. Кураторът Снежина Бисерова е подбрала и включила работи, изпълнени в традиционните графични техники и композиции, генерирани чрез компютъра като художествен инструмент. Младите артисти представят в работите си многообразието на изразни форми и техники в графичното изкуство.