Poullo Oconne

Categories 2017, Изложби

Изложба „Разчупване на рамката в забравен хоризонт“

23/05/2017 – 11/06/2017

Самостоятелна изложба nа Поло Оконе (Калоян Димитров)

Галерия ЕТЮД има удоволствието да ви представи творби на един интересен художник, който нарича себе си Поло Оконе. Изложбата, която носи заглавието „Разчупване на рамката в забравен хоризонт“ и включва живописни картини от цикъла „Забравен хоризонт“, се открива на 23 май и ще може да бъде видяна в галерия ЕТЮД до 11 юни 2017 г.

Изложбата, която авторът представя в галерия ЕТЮД, е мултиконцептуална с няколко пласта Концепти, базирани на идеята в творбата на Йозеф Ко-шут „Един и Три Стола“ (1965), където той реализира формули-ровка на това какво е Концепт и как може да бъде представен. В своя цикъл живописни платна „Забравен Хоризонт“, Поло Оконе прави реплика на творбата на Кошут като оставя на зрителя самостоятелно да разчете и интерпретира образите в картините. Цикълът „Забравен Хоризонт“ съдържа подзаглавията „Разчупване на рамката“ и „Това е стол“, като реплика на споменатото произведение на Кошут. Поло Оконе и неговата маслена живопис ще ви представят авторска гледна точка към света на концептуалната живопис, като ви разкрият мистерията на авангарда и сюрреализма.

Поло Оконе (Poullo Oconne, чието истинско име е Калоян Димитров) е физик по образование – завършва Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Занимава се с филосо-фия, психология, пърформанс, а в момента работи като ИТ-специалист. От дълги години насам не е търсил творческа изява. Участвал е в четири смесени изложби, където творбите му провокират голям интерес и привличат вниманието. Нарича себе си Концептуалист и допълва: моето изкуство принадлежи едновременно към концептуализма, авангарда, сюрреализма, реализма и минимализма