Antistatic 2017

Categories 2017, Събития

Събития, част от програмата на „ANTISTATIC 2017“

13/05/2017 – 21/05/2017

Част от ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА „БЕЗ ДИСТАНЦИЯ“/ Teachback в рамките на 10. Фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик, София

Семинар с Руди Лерманс (Белгия): КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИЯТАНЦ: КОНЦЕПЦИИ & ПЕРСПЕКТИВИ
В рамките на 4-дневния семинар един от водещите белгийски танцови изследователи и социолози Руди Лерманс представи в отворена дискусия няколко концепции и общи посоки, които могат да са от полза за анализ на съвременния танц. В началото се обсъди перформативната природа на понятието за съвременен танц и след това семинарът се фокусира върху концепции като театралност, самореференциалност, ре/презентация, критичност… Лерманс въведе и в общата перспектива, която ръководи анализа му на съвременния танц и практики на артистично сътрудничество.
Руди Лерманс е професор по социална теория в Университета в Льовен, Белгия. Между 1992-1996 ръководи Центъра за социология на културата и няколко изследователски проекта във Фландрия в полето на визуалните изкуства, културното наследство, културните политики и посещаемостта на изпълнителските изкуства. Преподавал е в теоретичната програма на знаменитото танцово училище P.A.R.T.S. в Брюксел в неговите начални години. Лерманс е и чест гост-лектор в чужбина. Има множество публикации в белгийски и международни издания, както и няколко книги в полето на социалната теория и теория на културата, културни политики и участие, съвременен танц и визуални изкуства. “Moving Together” е най-новата му книга, публикувана от реномираното издателство Valiz. Тя беше представена в рамките на „Антистатик“.
Семинарът е насочен към студенти и професионални артисти и теоретици от сферата на танца, театъра, пърформанса, културните изследвания и изследванията на изкуствата. Проведе се на английски език и включваше международни участници.

Лекция на Биляна Тануровска-Кюлавковски (Македония): ОТ КАКВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗКУСТВА ИМАМЕ НУЖДА ДНЕС?
През последните години се организират все повече конференции, презентации и симпозиуми около въпроса „От какви институции за изкуства имаме нужда?“. В условия на недоверие и дори провал на съществуващите институции, отправяне   на поглед към миналото и разсъждаване върху настоящето с перспективата за въобразяване на  ново институционално бъдеще става все по-наложително. Обикновено институциите упражняват определени ценности и се схващат като нещо, което стои над индивидуалните нужди; една външна реалност, която произвежда все повече артисти и културни оператори, живеещи и работещи в несигурни условия. Тази лекция ще се опита да отвори различни перспективи и гледни точки за това как и какво можем да правим в тези комплексни отношения.
Биляна Тануровска-Кюлавковски е културен мениджър от Македония в сферата на съвременните изкуства и активно участва в развиването на независимата културна сцена на Балканите. Съосновател е на „Локомотива – Център за нови инициативи в изкуствата и ултурата” в Скопие; съучредител е на регионалната платформа NOMAD Dance Academy; съосновател е и на Кино Култура – пространство за независима култура, както и на ПЛАТФОРМ(а) – фестивал за съвременни изпълнителски изкуства в Скопие. Изнася лекции и уъркшопи по управление на проекти, стратегическо развитите, мениджмънт в изпълнителските изкуства, културни политики и модели за регионално сътрудничество.

Лекция на Биляна Тануровска-Кюлавковски (Македония) и Ангелина Георгиева (България): ИСТОРИЯ И АРХИВ НА ХОРЕОГРАФСКИ ПРАКТИКИ
През 2013 г. мрежата Номадска танцова академия инициира проект Архивиране, който си постави за цел да изследва и събира документални материали за развитието на танца и на свързани с танца практики от 70-те, 80-те  и 90-те години на 20 век на Балканите. Всеки изследователски екип от България, Македония, Словения и Хърватия сам определя и развива свой подход и методология за изследване съобразно местния контекст и динамики на проекта. Под формата на отворен разговор едни от участниците в проекта Биляна Тануровска- Кюлавковски и Ангелина Георгиева  ще дискутират процеса на проучване и изследване, през който преминават и  въпроси, които историзирането и архивирането на хореографски практики поставят днес.
Биляна Тануровска Кюлавковски разказва за изследването „Другото тяло – картографиране на архивите на хореографски практики в Македония (1970 – 1990)“, което тя предприема със Славчо Димитров като първо подхождане към историзиране на съвременния танц в Македония. Изследването се стреми да картографира следи, опити, алтернативни употреби на тялото и действия, които разтварят пространство на взаимодействие и взаимопроникване между хореографски и танцови практики и други дисциплини като алтернативен и физически театър, визуални изкуства и пърформанс арт, музика и клубна среда. По този начин то цели да предложи различни възможности за мислене на множеството подходи и топоси, които формират съвременното изпълнителско и танцуващо тяло. Биляна Тануровска-Кюлавковски дискутира методологията на изследването и представя различни примери от него.
След това Ангелина Георгиева заедно с танцовия артист Галина Борисова разказват за серията от интервюта, които провеждат с български хореографи за периода на 50-те, 70-те и 80-те години в търсене на началата на съвременния танц в страната.

Платформа „Без дистанция”/ Teachback e част от проекта Life Long Burning, организиран от Локомотива и Номад Денс Академи България, с подкрепата на Програма “Култура “ на Европейския съюз, Столична програма “Култура” за 2017 г. и Министерство на културата на България.
Лекцията е част от Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”, и неговата платформа „Без дистанция” – платформа за разговори, взаимодействие с публиката и образователни формати
. (www.antistaticfestival.org)