ВЕНЦИСЛАВА СТОЯНОВА е родена през 1986 г. в София, където живее и работи и в момента. Възпитаник на Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, София. Завършва „Изобразително изкуство“ и магистратура по „Семиотика и педагогика на изобразителното изкуство“ в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2016 г. получава докторска степен по „Методика на обучението по изобразителното изкуство”, и в момента е щатен преподавател в Катедра „Визуални изкуства” на СУ (ФНОИ).

Работи в областта на рисунката, колажа, дигиталната графика и декоративно-абстрактните инсталационни форми. Смесва материали и техники, различни формати и подходи, но остава вярна на своята изразност, която характеризира работата ѝ през последните няколко години. В основата на всичко е линията, рисунката и човешката фигура, в съчетание с текстурата на колажните елементи. В последните години работи задълбочено и с помощта на дигиталните изразни средства. Има множество участия в групови и колективни изложби, пленери и арт проекти в България и в чужбина.

Организира и координира фестивали, изложби и други артистични събития. В момента е програматор в столичната галерия „Етюд“. Член е на сдружение „Изкуство в действие“, на Център за неформално образование и културна дейност „АЛОС“ и на Отворена творческа общност „Глобъл Вижън Съркъл“.


Дигитални колажи


Рисунки / Колажи / Живопис


Инсталации / Лендарт


Рисунки ГОЛО ТЯЛО