ВЕЧЕРЕН АКТ

рисуване – скици на гол модел, от 18:30-21:30 (в сряда):
7, 21, 28 март
4, 11, 18 април
2, 9, 16, 30 май


DEFINE

Изложба на ЕЛИСАВЕТА ВЪЧЕВА

16/03/2018 – 31/03/2018


Изложба на РУМЯНА ДАМЯНОВА

25/04/2018 – 16/05/2018


Мадам Кифлá

Представление, разискващо възприятията за красивото женско тяло
автор: Мирослава Захова

29/04/2018


Изложба на ВАСИЛ ДОКЕВ – баща

19/05/2018 – 9/06/2018


Изложба на Ани Колиер

юни-юли 2018